Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ & ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, τόσο κατά την περίοδο αυτοδύναμης διακυβέρνησης (7 Οκτωβρίου 2009 - 10 Νοεμβρίου 2011) όσο και κατά την μεταβατική κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά Παπαδήμου (11 Νοεμβρίου 2011 - σήμερα), πραγματοποιεί μαζικές ελληνοποιήσεις αλλοδαπών.


Οι Ελληνοποιήσεις αφορούν πρωτίστως ομογενείς και δευτερευόντως αλλογενείς. Ως 'ομογενής' ή 'ομοεθνής' λογίζεται το άτομο που η καταγωγή του ανάγεται στην αντίστοιχη εθνότητα (πχ. Ελληνικό Έθνος) αλλά νομικά είναι υπήκοος άλλης χώρας. Ως 'αλλογενής' ή 'αλλοεθνής' λογίζεται το άτομο που τόσο η καταγωγή του όσο και η υπηκοότητά του δεν σχετίζονται με την κρατική οντότητα στην οποία διαμένει.


Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε προέρχονται από το Πρόγραμμα 'Διαύγεια' - μία από τις ελάχιστες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις του τέως Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Καθώς η εν λόγω πρωτοβουλία εγκαινιάσθηκε την 1η Οκτώβρη 2010, δεν διαθέτουμε προγενέστερα δεδομένα.
Χρησιμοποιώντας λοιπόν την φράση/όρο αναζήτησης 'πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών', το Πρόγραμμα 'Διαύγεια' εμφάνισε περίπου  10 300  αποτελέσματα/δημοσιευμένες αποφάσεις (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/search/free.php?q=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BD).

Θέτοντας αντίστοιχα την φράση/όρο αναζήτησης 'πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών', το Πρόγραμμα 'Διαύγεια' εμφάνισε περίπου  4 960  αποτελέσματα/δημοσιευμένες αποφάσεις (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/search/free.php?q=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%8E%CE%BD).Με μία πρώτη ανάγνωση οι παραπάνω αριθμοί ίσως φαντάζουν ασήμαντοι. Όμως, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάθε απόφαση απόδωσης ελληνικής ιθαγένειας αφορά 3-7 άτομα. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός ελληνοποιήσεων είναι πολλαπλάσιος.Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος (διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf) και, ειδικότερα, το Άρθρο 4/Παράγραφος 3   'Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.'


Δηλαδή ο κατέχων την ελληνική ιθαγένεια (ή υπηκοότητα, μιας και οι δύο έννοιες είναι πρακτικά ταυτόσημες και αντιστοιχούν στον αγγλοσαξωνικό όρο citizenship) μετέχει όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Έλληνα πολίτη. Από πρόσβαση σε παροχές & επιδόματα έως την ανάληψη δημόσιου αξιώματος.Οι σχετικές αποφάσεις, αναλόγως της ημερομηνίας λήψεως και της εκάστοτε πολιτικής σύνθεσης της κυβέρνησης/Υπουργείου Εσωτερικών, φέρουν την υπογραφή: 
- είτε του Υφυπουργού Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλου 
- είτε της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών Φωτεινής Γεννηματά 
- είτε της Υφυπουργού Εσωτερικών Θεοδώρας Τζάκρη
- είτε του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Ανδρέα ΤάκηΜία επιπρόσθετη πτυχή που χρήζει προσοχής είναι η νομιμοποιητική βάση της απόδωσης ελληνικής ιθαγένειας.

Στα επίσημα έγγραφα περί ελληνοποίησης αλλογενών αλλοδαπών γίνεται αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 6 και 9, παρ. 1 του ν.δ.3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69, παρ. 1 του ν.2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 22, παρ.1 του ν.3838/2010 (49 Α΄).

Στα αντίστοιχα έγγραφα περί ελληνοποίησης ομογενών αλλοδαπών γίνεται αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010.


Προσέξτε πως τόσο στην περίπτωση αλλογενών όσο και ομογενών που επιθυμούν την πολιτογράφηση ως Έλληνες πολίτες, γίνεται ρητή αναφορά στον περιβόητο Νόμο 3838/2010 (ευρύτερα γνωστός ως 'Νόμος Ραγκούση'). Υπενθυμίζεται πως ο συγκεκριμένος Νόμος, τον οποίο 'εμπνεύσθηκε' ο (τέως) Υπουργός Εσωτερικών και ξάδελφος της (επίσης τέως) Υφυπουργού Εργασίας Άννας Νταλάρα αλλά και προσωπικός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου κ. Γιάννης Ραγκούσης, κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. εφημερίδα 'ΕΘΝΟΣ', http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=53086950).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου