Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Η Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ BONUS ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Αθηνά Δρέττα, ίσως σας είναι γνωστή από τις συχνές τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Άλλωστε είναι χαρακτηριστική η παρακάτω φράση με την οποία περιγράφουν οι συνεπείς υπάλληλοι του Υπουργείου την επαγγελματική ηθική της κα. Δρέττα:
'Η Δρέττα ξοδεύει περισσότερη ώρα ως καλεσμένη ή παρεμβαίνουσα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων, από όσο χρόνο περνάει ευρισκόμενη στο γραφείο της.'
Φυσικά η επιθυμία της κα. Δρέττα για προβολή ερμηνεύεται από τις πολιτικές της φιλοδοξίες. Πρόσφατα ανακοίνωσε την παραίτησή της από Γενική Γραμματέας, θέτοντας παράλληλα υποψηφιότητα για βουλευτής στη Β' Περιφέρεια Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό που ξέχασε να συμπεριλάβει στην ανακοίνωσή της είναι ο απολογισμός των πεπραγμένων της και, κυρίως, οι μέθοδοι με τις οποίες χάρισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.).


Σε μία περίοδο όπου οι κρατικές δαπάνες τελούν υπό διεθνή εποπτεία και οι όποιες παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης μεταφράζονται αυτομάτως σε νέα φοροεισπρακτικά μέτρα επί δικαίων και αδίκων, η Αθηνά Δρέττα καλλιεργούσε δημόσιες σχέσεις με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών.
Αυτό συνέβαινε με την παροχή στους υφισταμένους της υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. τόσο του προαιρετικού επιδόματος 'απόδοσης' (αναγραφόμενου πλέον ως 'οικονομικό κίνητρο') όσο και της αποζημίωσης για δήθεν υπερωρίες.
Εντοπίσαμε, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δημοσιευμένες αποφάσεις στο Πρόγραμμα 'Διαύγεια':

1) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2011. Ποσό  53 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 4ΑΣΒΛ-ΔΕΙ και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/14464/2551 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%92%CE%9B-%CE%94%CE%95%CE%99).

2) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. κατά τον μήνα Ιούνιο του έτους 2011. Ποσό  52 500  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 4ΑΜ3Λ-Ε6Π και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/17277/3018 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/4%CE%91%CE%9C3%CE%9B-%CE%956%CE%A0).

3) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2011. Ποσό  31 500  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 4ΑΣΛΛ-ΣΤ3 και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/16804/2937 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%9B%CE%9B-%CE%A3%CE%A43).

4) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. κατά τον μήνα Ιούλιο του έτους 2011. Ποσό  28 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45Β8Λ-ΠΦΔ και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/19738/3340 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%928%CE%9B-%CE%A0%CE%A6%CE%94).

5) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2011. Ποσό  33 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45Β8Λ-571 και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/18549/3219 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%928%CE%9B-571).

6) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. κατά τον μήνα Αύγουστο του έτους 2011. Ποσό  27 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45Β8Λ-Ε0Τ και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/21328/3551 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%928%CE%9B-%CE%950%CE%A4).

7) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2011. Ποσό  33 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45Β8Λ-ΚΗ2 και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/21284/3545 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%928%CE%9B-%CE%9A%CE%972).

8) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011. Ποσό  27 500  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45Β8Λ-ΝΤΜ και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/24331/3976 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%928%CE%9B-%CE%9D%CE%A4%CE%9C).

9) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011. Ποσό  34 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45Β8Λ-ΙΟ5 και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/27024/4377 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%928%CE%9B-%CE%99%CE%9F5).

10) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γ.Γ.Κ.Α. κατά τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2011. Ποσό  30 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 4570Λ-7Ν7 και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/27020/4373 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/4570%CE%9B-7%CE%9D7).

11) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2011. Ποσό  35 000  ευρώ.
ΑΔΑ (=Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45ΒΖΛ-ΩΞΘ και Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ80427/26676/4338 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%92%CE%96%CE%9B-%CE%A9%CE%9E%CE%98).Η λίστα είναι μακρά αλλά δεν υπάρχει λόγος να παραθέσουμε το σύνολο των σχετικών αποφάσεων. Έχετε ήδη καταλάβει τη νοοτροπία της κα. Δρέττα. Αναλογιστείτε πόσο πιο επιζήμια θα είναι για την κοινωνία, εάν αποκτήσει την εξουσία που απολαμβάνει ένας βουλευτής...


Πρόκειται για το ίδιο άτομο που χρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο με  8437  ευρώ σε τιμολόγια βενζίνης εντός ενός μόλις έτους (βλ. Parapolitika.gr, http://www.parapolitika.gr/ArticleDetails/tabid/63/ArticleID/410652/Default.aspx).


Αφήσαμε για το τέλος ένα 'άρθρο-συνέντευξη-αγιογραφία' από την 'αντικειμενική' εφημερίδα 'ΤΟ ΒΗΜΑ' αναφορικά με την κα. Δρέττα. Για όποιον-όποια έχει θάρρος και γερό στομάχι (ή, έστω, πρόχειρη μία ειδική σακούλα εμετού), ανατρέξτε στο link http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=370448.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου