Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στο Πρόγραμμα 'Διαύγεια', ίσως την μοναδική θετική συνεισφορά του Γιώργου Παπανδρέου κατά τη διετή του άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας, εντοπίσαμε άλλη μία παράλογη περίπτωση κρατικής δαπάνης.


Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατέβαλε συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ως ανταμοιβή για την επιτυχή (?) εφαρμογή του έργου 'Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις Μεγάλες Επιχειρήσεις'.Τέσσερα ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:

- Απόφαση με ΑΔΑ (= Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) Β4ΛΒΝ-ΙΒΨ και Αριθμό Πρωτοκόλλου 1783 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-interior/ada/%CE%924%CE%9B%CE%92%CE%9D-%CE%99%CE%92%CE%A8), με την οποία καταβάλλονται  52 876  ευρώ στην εταιρεία PRAKTIKER HELLAS AE (http://www.praktiker.gr/).- Απόφαση με ΑΔΑ (= Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) Β49ΖΝ-ΠΨΦ και Αριθμό Πρωτοκόλλου 1563 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-interior/ada/%CE%9249%CE%96%CE%9D-%CE%A0%CE%A8%CE%A6), με την οποία καταβάλλονται  36 939  ευρώ στην εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΑΕΜΕ (http://www.geitonas.edu.gr/).- Απόφαση με ΑΔΑ (= Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) Β4ΛΒΝ-ΟΜΣ και Αριθμό Πρωτοκόλλου 1560 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-interior/ada/%CE%924%CE%9B%CE%92%CE%9D-%CE%9F%CE%9C%CE%A3), με την οποία καταβάλλονται  31 863  ευρώ στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ (http://www.attiki-pittas.gr/).- Απόφαση με ΑΔΑ (= Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) Β49ΑΝ-679 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 1600 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-interior/ada/%CE%9249%CE%91%CE%9D-679), με την οποία καταβάλλονται  10 820  ευρώ στην εταιρεία ΝΕΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

Δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να τηρήσουν την κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί ίσης εργασιακής αντιμετώπισης ανδρών-γυναικών! Όλες οι σχετικές αποφάσεις φέρουν την έγκριση/υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, κας Μαρίας Στρατηγάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου